DELENAVN

Traktor Ford 7810

R
Eks: Radiator (manuell gir)
S
Eks: Starter diesel
Demonteringsobjekt
Traktorer delvis demontert